Bertrand Russell’ın Din ile Bilim kitabında [1] şöyle bir pasaj ile karşılaştım:

“… insanının zihninin bilimsel bir açıklamasını yapmaya çalışıyorsanız, bütün maddelere hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanan genel kurallarla yetinmemek zorundasınız; üzerinde durulan olayların o belirli kişinin bütün geçmişiyle, yaradılışıyla ilgili bulunduğunu göz ününde tutmak zorundasınız.”

Bağlamı vermek adına, Russell kitabın…

Son yıllarda çok duyduğumuz “inşaat sektörü ile büyümenin sanal olması aslında ülkeye hiçbir katma değer katmaması” konusu ile yazılım ekiplerinin teknoloji-ile-büyüme merakı arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağım.

İlk Pragmatic Programmer’ı [1] okuduğum günden beri şu örneği hatırlarım: “Yazılımcılık bahçivanlığa benzer, ne kadar ekersen o kadar bakım yapmak zorunda kalırsın” gibi…

Genel zekaya ulaşmanın önündeki engel bir an önce özel zekaya ulaşma çabamız mı?

Çevirmenin Önsözü

Meta araştırmalar ve meta yazılar önemlidir. Derinlere bir yerlere daldırdığınız başınızı kaldırıp kutuya bir de dışarıdan bakmanızı sağlar. İşin kendisinden çıkıp felsefesini yapmak yani. En güzeli ve en zoru. Rich Sutton’ın 2019 Mart’ta yayınladığı bu meta makalede kendi içimde tartıştığım bazı konuları çok güzel özetlediğini görünce işi gücü bırakıp Türkçe’ye…

Yazılım mühendisliği problem için en uygun çözümü tasarlamayı gerektirir. En uygunu burada en optimum demek. Peki en optimum ne demek? Hedefi belli olmayan şeyin optimum’u planlanamaz. Dolayısı ile problem cümlesinin stratejik bazı hedefleri barındırması gerekir ki en optimum belirlenebilsin ve sonucunda doğru mühendislik yapılabilsin. Strateji her zaman iş biriminden gelir…

İlk bakışta fazla abarttığım düşünülebilir. Dünyanın en donanımlı bilim adamları ve mühendisleri tarafından büyük yatırımlarla üretilen yapay zeka framework’ü Tensorflow (TF) ile web sitesi yapmanızı sağlayan Wordpress (WP) arasında ne gibi bir benzerlik olabilir. İkisinde de benzer bir soyutlama problemi görüyorum. …

Gökhan Ercan

Software developer, rocker, reader, science addict, NLP researcher, phd cand. www.gokhanercan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store